ABC Liendert

non-profit organisatie
Activiteitencentrum
Netwerken
Ontmoeten

ABC Liendert organiseert veel activiteiten voor de kinderen in de wijk. Op het gebied van taal, muziek, dans, bewegen, sport & spel, natuur, mediawijsheid, groen, koken, techniek, kunst, creativiteit en cultuur. Je vindt ze op ons activiteitenoverzicht. Zo helpen wij kinderen gezond op te groeien, te ontdekken waar hun talenten liggen en deze verder te ontwikkelen.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen en volwassenen in de wijk goed met elkaar omgaan. Wij willen een Vreedzame Wijk vormen. Iedereen is gelijk en iedereen verdient gelijke kansen.

Wij betrekken kinderen en ouders bij wat er speelt in de wijk door ze een stem te geven. Bijvoorbeeld in de kinderraad en de ouderraad.

Wij ondersteunen ouders bij de opvoeding; ook voor (en met!) hen organiseren wij activiteiten, voorlichtingsbijeenkomsten, ontmoetingsbijeenkomsten en cursussen. Wij betrekken hen actief bij de ontwikkeling van Liendert als Vreedzame Wijk.

In ABC Liendert werken scholen, kinderopvang en welzijn, en allerlei andere organisaties in de wijk en in de stad samen.

Wie

Kinderen
Volwassenen

Contact

Neem contact op met Ilse:

Ilse Bernet
Contactpersoon
11